Genplantning af skov for at øge kulstoflager

Plantning af nye skove bidrager til at afbøde klimaændringer ved at øge mængden af ​​kulstofbinding i biomasse. Dette potentiale har visse fysiske begrænsninger, såsom hastigheden for plantevækst og tilgængelige områder for etablering af skov. I Danmark producerer vi fem gange så mange fødevare end vi forbruger, men kun en femtedel af de træprodukter vi forbruger.

Plantning af træer med henblik på at binde kulstof er interessant af flere årsager, idet kulstof bundet i træ kan have en varig effekt, hvis træerne bruges til produkter som brædder, krydsfiner, møbler eller supplerer det permanente lager i stående træer. Selv om levetiden for træprodukter er begrænset, vil en gennemsnitlig levetid på flere årtier stadig være betydelig, da det giver mulighed for at “vinde tid”, imens vi venter på renere teknologier på energi- og transportområdet. Derudover kan det også hjælpe med at undgå koncentration af CO2 i jordens atmosfære.

Gavnlige effekter af træer i skove og byer

Regnvandsafledning
By- og landbrugsmæssig regnvandsoverfladevand er en væsentlig kilde til forurening i vådområder, vandløb, søer og havene. Træer kan reducere mængden af ​​afstrømning og forhindre forurenende stoffer i at løbe ud i farvandene omkring os. Den afledende fordel, er den mængde nedbør der ikke nå jorden, fordi det fordamper fra træernes krone. Som følge heraf er mængden af ​​afstrømning reduceret og tidspunktet for maksimal afstrømning er forsinket.

Energibesparelse
Træer sparer energi til opvarmning og køling ved at skygge bygninger. Træer sænker temperaturen om sommeren og reducerer vindens styrke. Sekundære fordele ved energibesparelser er reduceret vandforbrug og reduceret udledningen af ​​forurenende stoffer fra kraftværker.

Luftforurening med partikler
Luftforurening er en alvorlig sundhedstrussel for mange byboere, som forårsager astma, hoste, hovedpine, åndedrætsproblemer, hjertesygdomme og kræft. Bytræer giver seks vigtige fordele for luftkvaliteten:
• De absorberer forurenende luftarter (f.eks. O3, nitrogendioxid [NO2] og svovldioxid [SO2]) gennem bladenes overflade.
• De reducerer partikelforurening PM10 (f.eks. støv, aske, pollen, røg).
• De frigiver ilt gennem fotosyntese.
• De fordamper vand gennem deres blade og skygger overflader, som derved sænker lufttemperaturen og reducerer ozon niveauet (O3).
• De reducerer energiforbruget, hvilket reducerer udledningen af ​​forurenende stoffer fra kraftværker, herunder NO2, SO2, PM10, og flygtige organiske forbindelser (VOC).
• De reducerer fordampningsemissioner kulbrinte emissioner og O3 dannelse ved at skygge asfalterede overflader og parkerede biler.

 

Privacy Policy