Hvad er urørt skov?

Flere og flere taler om det, fordi det uden sammenligning er det allervigtigste middel til at redde de mange truede arter i vores skove, som lider under en miserabel naturtilstand. Men hvad er det? Urørt skov er ophør af skovdrift. Så enkelt er det. Et totalstop for træproduktion. Et farvel til motorsavene, der fælder de gamle træer og fjerner det døde træ, som er det væsentligste livsgrundlag for arterne i skovene. Derfor er det en af de vigtigste dagsordener for grønne organisationer og naturvenner i dag at få meget mere urørt skov. Og flere fritgående store planteædere. Og naturlig vandbalance.

Hvor mennesket ikke griber ødelæggende ind i naturens processer, er naturen som regel varieret og artsrig. Liv og død har sin egen cyklus, og storme, oversvømmelser og lynnedslag forandrer løbende levesteder, ligesom arterne gensidigt påvirker hinandens leveforhold og udbredelse på dynamisk vis, så vidt forskellige livsvilkår til vidt forskellige arter opstår, forandrer sig og forgår over tid.

Jo flere af de naturlige elementer, vi fjerner fra naturens ligning, desto mere ensformig og artsfattig natur får vi. Det gælder også for skovene. Når vi f.eks. planter og fælder træer med henblik på at producere tømmer, er det for at få nogle få udvalgte træsorter til at stå i snorlige rækker med meget begrænset indbyrdes afstand. Ensartethed og monokultur (eller mono-natur) er hele formålet, for jo mere varieret og artsrig skoven bliver, desto mindre effektivt og mindre profitabelt bliver tømmerproduktionen.

På vore breddegrader vil naturlig skov uden de indgreb, der følger af tømmerproduktion, især bestå af forskellige løvtræer i alle aldre. Nye skud fremspirer, unge træer strækker sig efter lyset, ældre træer breder sig og gamle træer dør, forrådner og falder med tiden. Side om side.

Hule træer opstår naturligt, både levende og døde træer, og gamle veterantræer kan opnå en utrolig alder i en vild skov. Træernes død er samtidig en gave til livets mangfoldighed for talrige insekter, svampe, mosser og laver er afhængige af træ, der gradvis bliver nedbrudt. Faktisk er der mange flere insekter tilknyttet døde end levende træer.

 

Privacy Policy