Nordic Reforestation vil skabe en katalysator for skovrejsning. De seneste år er forbrugerens bevidsthed i forhold til miljøet steget markant og samtidig er der kommet større fokus på bæredygtigt producerede lokale vare. Nordic Reforestation vil benytte dette momentum for grøn omstilling, ved at bidrage til oplysning gennem forbrugerens interesse for naturen og skabe rammerne for at være med til at forbedre miljøet. Da en del af fremtidens fødevareproduktion kommer til at foregå i byerne i såkaldte vertikale landbrug, opstår der mulighed for at omlægge landbrugsarealer til deres oprindelige formål, nemlig skov. Disse skove vil også blive etableret lokalt og vil derfor gøre forbrugeren (befolkningen) i stand til at følge væksten og benytte skovene til rekreative formål. Afledte gevinster fra indsatsen omfatter f.eks. øget kulstoflager, grundvandsdannelse og bedre grundvandsbeskyttelse.

Privacy Policy